Realizací tohoto projektu společnost získala vlastní školicí prostory o dostatečné kapacitě, kterými do této doby bohužel nedisponovala a musela si je pronajímat od externích subjektů. Školení ve stávajících provozních prostorách společnosti nebylo možné...
Cílem projektu je vybudování centra, kde bude možné v podmínkách účelně vybavených pro uskutečnění vývojových záměrů, doplňovat, ověřovat a sbírat potřebná data k rychlému transferu poznatků z výzkumného sektoru do reálných podmínek a tak reagovat na potřeby zákazníků...
Společnost EPS, s.r.o. zahájila v červenci 2011 provoz recyklačního střediska. Zařízení se nachází v areálu bioplynové stanice EPS - Nový Dvůr mezi obcemi Kunovice a Hluk.
Cílem projektu je vybudovat zařízení umožňující převést výsledky výzkumu mikrobiální biomasy do praxe.