Společnost EPS, s.r.o. je nositelem oprávnění k výkonu následujících živností:
1) dle výpisu z obchodního rejstříku:
2) dle výpisu ŽR mimo jiné následující volné živnosti: