Společnost EPS, s.r.o. byla založena v roce 2002 jako společnost, jejíž hlavní náplní je práce v oblasti aktivního přístupu ke kontaminaci. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji, v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích. Specializujeme se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především biotechnologií, dále na realizaci průzkumů znečištění horninového prostředí, stavebních konstrukcí vod a na jejich sanaci, zejména pomocí bioremediačních technologií. Svým vybavením a zaměřením se řadíme mezi společnosti s nadprůměrným vybavením a zázemím v oblasti ochrany životního prostředí, realizace průzkumů, zpracování analýz rizik, výzkumem a vývojem inovativních technologií, aplikací biotechnologií.