Společnost EPS, s.r.o. usiluje o kvalifikované, efektivní a bezpečné řešení úkolů našich zákazníků v oblasti životního prostředí. Díky přiměřené velikosti společnosti, nadstandardnímu technologickému a laboratornímu zázemí a úzké spolupráci mezi jednotlivými zaměstnanci společnosti a s výzkumnými pracovišti, je možné nabízet vysokou kvalitu služeb, flexibilitu a orientaci na specifická přání našich zákazníků. Samozřejmým důsledkem tohoto uspořádání je výhodná cena.
 
Usilujeme o dosažení následujících cílů:
Při realizaci firemních cílů vyznáváme následující hodnoty: