Ve společnosti EPS, s.r.o., zajišťující široké spektrum služeb v oblasti ochrany životního prostředí, pracují téměř dvě desítky kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Naši specialisté jsou odborně způsobilí v následujících profesích:
Zaměstnanci společnosti jsou připraveni ke komunikaci se zahraničními partnery v následujících jazycích: