mikroorganismů a následně interpretaci jejich pravděpodobné pozice v taxonomickém systému mikroorganismů (optimálně rodové a druhové jméno).
Naše služby zahrnují pokročilou mikroskopie a fluorescenční mikroskopii. Tyto techniky umožňují pomocí nových progresivních fluorescenčních postupů na principu FISH a DAPI posouzení a dokumentaci fyziologického stavu bakterií a kvasinek. Takto získanou fotodokumentaci jsme schopně odborně zpracovat pomocí obrazové analýzy až do přehledné publikační podoby.

  • Od myšlenky k technologii
  • Od spálené krajiny ke kvetoucí zahradě
  • Od ideje k realizaci

Společnost EPS nabízí možnost zakázkového řešení konkrétního výzkumně-vývojového zadání. Disponujeme vysokou odborností a zkušenostmi na poli jak abiotických, tak biologických metod nápravy závadného stavu životního prostředí. Zaměřujeme pozornost na průzkum způsobilosti biologického řešení pro konkrétní environmentální problém (koncovka odpadních vod, bioaugmentace systému, poznání profilu mikrobiálního osídlení, přípravy reálných vzorků a mikrokosmu pro cílené molekulárně-biologické studie apod.).
Disponujeme systémem BIOLOG umožňujícím zhotovení profilu metabolické činnosti dodaných