Nabízíme Vám zpracování odborných vyjádření v oborech geologie, hydrogeologie, sanační geologie (tzv. „vyjádření osoby odborně způsobilé“ ve smyslu legislativy). Poskytujeme odbornou podporu zejména v oblastech bioremediačních technologií, nakládání s odpady, studií proveditelnosti, provozních a havarijních řádů, provádění vrtů a studní, autorizované projekce vodohospodářských staveb.
Pokud hledáte odpovědi na jakékoliv další otázky ze spektra oborů geologie životního prostředí - neváhejte se obrátit na široký tým specialistů společnosti EPS, s.r.o.

Společnost EPS, s.r.o. poskytuje odbornou podporu například společnostem:


English version