S touto kontrolní činností máme v EPS, s.r.o. bohaté zkušenosti. Provádíme supervizi zejména při:

Expertní dohled provádíme nad soubory akcí ve velkých průmyslových areálech i na jednotlivých lokalitách. Jde o velmi odpovědnou a odbornou činnost. Také zde máme bohaté zkušenosti s odborným geologickým dozorem na Slovensku.

Namátkou zmiňme realizované supervize na lokalitách:


English version