Do horninového prostředí jsou v rámci technologie kromě nutrientů či akceptorů elektronů (např. air sparging, dávkování nízkých koncentrací peroxidu vodíku nebo dusičnanů) aplikovány také alochtonní kmeny mikroorganismů schopných degradovat přítomný polutant. Tato technologie  je nedílnou součástí aplikace většiny bioremediačních technologií společnosti EPS.
English version