Tato technologie využívá vysokého redukčního potenciálu nanočástic elementárního (nulamocného) železa, které se v kontaktu s podzemní vodou okamžitě oxidují. Výsledkem je uvolnění velkého množství elektronů a tedy razantní snížení oxidačně redukčního potenciálu prostředí. Metoda se nejčastěji používá na obtížně odbouratelné polutanty, jako jsou chlorované uhlovodíky (ClU: PCE, TCE, DCE, VC) či polychlorované bifenyly (PCB).
English version