Bioremediační technologie jsou základním pilířem činností společnosti EPS, s.r.o. na poli sanací životního prostředí. Největší výhodou těchto technologií je jejich minimální dopad na složky životního prostředí. Tyto metody spočívají především v podpoře přirozených atenuačních (samočisticích) procesů, jejichž nositeli mohou být jak původně se vyskytující mikroorganizmy tak také organizmy cíleně dodané do horninového prostředí. Inokulace znečištěného prostředí mikroorganizmy s definovanou metabolickou preferencí vůči cílovému polutantu se nazývá Bioaugmentace.
 
Mezi metody standardně užívané, popřípadě optimalizované nebo i zvlášť vyvinuté v laboratořích EPS, s.r.o. patří následující technologie:

English version