Bioremediační technologie EPS-FT využívá aktivity konkrétního kontaminant degradujícího alochtonního mikroorganismu ke konverzi kontaminujících látek na sloučeniny, kterou nejsou škodlivé životnímu prostředí ani člověku. Umožňuje odstraňovat kontaminaci způsobenou estery kyseliny ftalové, je aplikována v těch případech kde je nedostatečné množství aktivní autochtonní mikroflóry např. u znečištění vzniklého v nedávné době nebo tam, kde existuje nějaká fatální limitace pro autochtonní mikroflóru nebo tato mikroflóra nemá dostatečný potenciál dostatečně rychle odstranit znečištění resp. směs kontaminujících látek.
English version