Bioremediační technologie využívá aktivity jednobuněčných mikroorganismů - kvasinky Yarrowia lipolytica. Biotechnologie je vyvinuta pro aplikaci do prostředí, kde se vyskytuje znečištění organickými látkami ropného původu a nedochází k aktivní biodegradaci znečištění činností autochtonních mikroorganismů, nebo tam, kde doposud nebyl dostatek času k rozvinutí přirozené mikroflóry degradující organické znečištění – havárie. Biotechnologie je dále aplikovatelná tam, kde se nachází určitá limitace prostředí k rozvinutí přirozené účinné biodegradace autochtonními mikroorganismy, nebo tam kde autochtonní organismy nemají potenciál k tomu, aby došlo k rychlému a účinnému odstraněné kontaminace z prostředí. Technologie není určena pro degradaci látek typu PCB.
English version