Technologie využívá během bioremediačních prací eukaryotní mikroorganismy Trichoderma reesei, Fusarium proliferatum a Trichosporon cutaneum. Biotechnologie je vyvinuta pro tzv. bioremediační kompostování tzn., že se aplikuje v kompostárně, kdy lze do kompostu přidat cca 20 % kontaminovaných zemin. Výše uvedené mikroorganismy se do této směsi kompostu a kontaminovaných zemin aplikují po proběhlé termofilní fázi kompostování. Tyto vnesené mikroorganismy se podílí na intenzifikaci rozkladu lignocelulosové hmoty, ale zároveň produkují nespecifické enzymy, které pomáhají rozkládat polutanty přítomné v kontaminované zemině.
Bioremediační technologie kompostování je vhodná pro bioremediaci kontaminovaných zemin v kompostárnách, pro málo propustné zeminy a tam, kde nejsou přítomny, nebo je zjištěn nedostatečný potenciál autochtonních mikroorganismů schopných biologicky rozkládat příslušný polutant. Technologie EPS-BioKomp je určena k odstranění ropných uhlovodíků a jejich derivátů.
English version