Nově vyvinutá technologie EPS - BIOSURFAKTANT, která vznikla v rámci řešení projektu TAČR programu ALFA č. TA01020482 „Vývoj biologického surfaktantu pro sanační promývání kontaminovaných matric životního prostředí“, využívá schopnosti lipofilních druhů kvasinek produkovat své vlastní povrchově aktivní látky a možností tyto látky získávat pro použití v sanační praxi.  Technologie umožňuje produkci a následnou izolaci biosurfaktantu z produkčního média. Tuto technologii lze používat pro přípravu biologických povrchově aktivních látek (biosurfaktantu) produkovaných nepotogenními lipofilními druhy kvasinek.

English version