Nově vyvinutá technologie EPS-DESDEN vznikla v rámci řešení projektu TA01020798 „Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích„. Technologie využívá aktivity anaerobních mikroorganismů ze skupiny denitrifikačních bakterií, které patří mezi chemolitotrofy a získávají energii k růstu oxidací redukovaných sirných sloučenin. Tato mikrobiální kultura je získávána ze směsné populace aktivovaného kalu z ČOV, která vždy obsahuje určitý podíl chemolitotrofních bakterií, které jsou během zpracování v bioreaktoru postupně namnoženy a adaptovány na vyšší zatížení sulfidy a dusičnany.

Aplikace této technologie je vhodná tam, kde je na BPS nebo v ČOV produkován bioplyn s vyšší koncentrací sulfanu a je potřeba snížit koncentraci sulfanu v bioplynu na přijatelnou hodnotu pro jeho energetické využití. Technologie je alternativou pro používané fyzikální a chemické způsoby externího odstraňování sulfanu z bioplynu.

English version