Technologie se opírá o metabolické schopnosti vyselektované populace mikroorganismu Lysinobacillus fusiformis. Biotechnologie je vyvinuta pro aplikaci do prostředí (kontaminované zeminy), kde se vyskytuje znečištění především PAU (polyaromatické uhlovodíky) – možné i v kombinaci s jiným ropným znečištěním. Biotechnologie je dále aplikovatelná tam, kde se nachází určitá limitace prostředí k rozvinutí přirozené účinné biodegradace autochtonními mikroorganismy, nebo tam kde autochtonní organismy nemají potenciál k tomu, aby došlo k rychlému a účinnému odstraněné kontaminace z prostředí.
Technologie bioremediace EPS-PAU lze použít k degradaci znečištění mimo prostor sanačních prací (off site). Technologii je možno aplikovat na druhy odpadů kontaminované ropnými látkami a jejich deriváty.
U metod ex situ se vytěžená kontaminovaná zemina upravuje vytvořením hald zeminy, do kterých se dávkuje mikrobiální kultury s biodegradační aktivitou a živiny. Účinnost procesu dekontaminace je také závislá na intenzitě provzdušňování. V případě biodegradace na dekontaminačních plochách jsou odtěžené půdy smíchány s přírodními materiály zlepšujícími půdní vlastnosti.
English version