Supervize je využívána jako kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace náročných sanačních projektů, rekultivačních prací, apod. Cílem je zejména zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvalitativních parametrů díla, dodržení postupů dle schváleného projektu prací a splnění požadavku relevantních legislativních a technických norem.

 

 


English version