Inovativní metody v poslední době hrají přední roli v nově řešených sanačních projektech. Je však nutno podotknout že inovativní metody často doplňují tzv. klasické metody, které za daných podmínek již nejsou natolik účinné, aby splnění cíle bylo ekonomicky únosné (například postupné snižování efektivity sanačního čerpání vlivem zpomalení desorpce polutantu z horninové matrix).

Inovace obnáší aplikaci nových intenzifikačních technologií či jejich vzájemnou synergickou kombinaci. S aplikací inovativních technologií má společnost EPS, s.r.o. velmi bohaté zkušenosti, patří mezi leadry v oboru sanačních remediací.

Mezi inovativní metody patří sanační zákroky založené především na chemickém, fyzikálně-chemickém, nebo biologickém odstraňování polutantu z horninového prostředí.

V rámci společnosti EPS, s.r.o.  se mezi inovativní metody, které jsou i nadále zdokonalovány, řadí: