Bioplynová stanice je ukázkovým zařízením ve svém oboru a širokém okolí, kde je kladen požadavek na kvalitu probíhajícího procesu, který je neustále kontrolován a korigován vlastní laboratoří.
Od roku 2008 EPS biotechnolgy, s.r.o. provozuje bioplynovou stanici vybudovanou v letech 2006–2007, která je určena pro zpracování organických materiálů a odpadů metodou termofilní anaerobní digesce.
 
Jedná se o proces, kdy bez přístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. Anaerobní fermentace probíhá ve fermentoru o objemu 4 000 m3. Teplota je zde trvale udržována na 55–57 °C ohřevem odpadním teplem z chladících okruhů kogenerační jednotky. Vznikající bioplyn je ve fermentoru shromažďován v plynojemu a využíván v kogenerační jednotce pro výrobu elektřiny a tepla.
 
BPS zajišťuje zpracování prasečí kejdy z přilehlého vepřínu společnosti ZEVOS a.s., zemědělské
fytomasy a biomasy. Dále se jako vstupní suroviny používají sezónní cukrovarnické řízky, jablečné výlisky apod.
 
V roce 2012 až 2013 prošla BPS částečnou modernizací, kdy byla k dosoušení plynu instalována technologie vymražování. V rámci modernizace byl vybudován rovněž teplovod a elektrická přípojka do sousedního areálu společnosti ZEVOS a.s. Díky tomu BPS dosáhla vyšší efektivity využívání odpadního tepla a zvýšila výkon výroby elektrické energie na stávajících 712 kWh.
 
EPS biotechnology, s.r.o. je společností řadící ochranu životního prostředí mezi své nejvyšší priority a naplňuje tak své vize, týkající se mimo jiné i efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie.

English version