Laboratoře společnosti EPS, s.r.o. jsou vybaveny k provádění a vyhodnocování zkoušek v následujících oblastech:
  • kultivovatelné heterotrofní a degradující mikroorganismy (aerobní i anaerobní)
  • laboratorní respirační testy
  • stanovení nitrifikačních a denitrifikačních bakterií ve vodách
  • stanovení intestinálních enterokoků, E. coli a koliformních bakterií v pitných vodách

 

 


English version