Laboratoře společnosti EPS, s.r.o. jsou vybaveny k provádění a vyhodnocování zkoušek v následujících oblastech:
  • stanovení pH, rozpuštěného kyslíku, konduktivity, CHSKCr, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, železa, chloridů, fosforečnanů, síranů, KNK, sulfidů, manganu, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek a veškerých látek ve vodách a ve vodných výluzích
  • stanovení pH, vápník + hořčík, CHSKMn, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, železa, chloridů, síranů, manganu v pitných vodách
  • stanovení povrchově aktivních látek
  • stanovení C10-C40 GC/FID ve vodách a zeminách

 

 


English version