Provádíme následující rozbory:
  • stanovení nižších mastných kyselin GC/FID
  • pH, FOS, TAC, FOS/TAC
  • N-NH4+
Laboratoř společnosti EPS, s.r.o. dále nabízí možnost ověření rozkladu organického substrátu anaerobní digescí, měření produkce a sledování kvality bioplynu (metan a CO2 GC/TCD, sulfan)
 

English version