Semináře „Envishop“ jsou spolupořádány společnostmi EPS a Vodní zdroje EKOMONITOR. Široké spektrum aktuálních témat a vysoká úroveň přednášejících - to jsou základní atributy, na kterých je postavena zajímavost a oblíbenost Envishopu.
Semináře nejsou periodické v čase ani místem pořádání a reagují na aktuální potřeby širší odborné veřejnosti. Pravidelnost je však již ukotvena tradičním pořádáním na počátku prosince v Praze na téma nové trendy ve výzkumu a vývoje.


English version