pdf, 605 kB
Program semináře
Prosincový Envishop přináší tři hlavní nosná témata:
  • pokročilé biologické sanační techniky
  • inovativní postupy odstraňování toxických kovů
  • remediační techniky podporované elektrickým proudem

Výběr z příspěvků workshopu:
  • Rozdíly v aerobní a anaerobní biostimulaci BTEX in situ
  • Konverze oxidačně ošetřeného prostředí do režimu anaerobní biodegradace
  • Pilotní model zařízení pro biologické odstraňování amonných iontů z důlních vod
  • Laboratorní ověření metod odstraňování toxických kovů srážením
  • Pokročilé remediační techniky podporované elektrickým proudem - abiotický pohled
Zveme vás tímto do hotelu Populus v Praze, kde 3. prosince 2014 budeme mít možnost nejen si poslechnout příspěvky přednášejících, ale také debatovat nad otevřenými tématy.