pdf, 581 KB
Pravidelný cyklus Envishop pokračuje těmito tématy:
  • Molekulární mikrobiologické postupy pro řízení a monitoring sanačních procesů
  • Význam matematických modelů při remediaci životního prostředí
  • Specifika sanací na Slovensku
  • Stanovení obsahu kontaminantů v silně sorbujících zeminách
  • Průzkum pravděpodobné environmentální zátěže Stročín
  • Klíčové pohledy na mikrobiální společenstva v životním prostředí
  • Biologické remediační metody podporované elektrickým proudem
  • Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

English version