Environment - Teorie, věda, praxe. Tolik titul prvního letošního semináře EPS Academy. Premiérově bude místem konání nově vybudované Školící středisko EPS v Mostě, kde se na vás již těšíme. Program, jako ostatně vždy, zahrnuje mnoho zajímavých témat, například:

Mezinárodní projekty AGRISED a POREM  podporované programem EU Life 2017

Inovativní modulární jednotky využívající nanomateriály pro čištění průmyslových odpadních vod

Biotechnologicky produkovaný chitosan a jeho využití


English version
Cirkulář
pdf, 421 KB

Šíření znečištění v oblasti popelových skládek a výsledky jeho simulace

Aktualizovaná analýza rizik oblasti skládek společnosti Unipetrol a.s. Litvínov

Popelové skládky – včera, dnes a zítra – vývoj prozkoumanosti a interpretace výsledků