nově vyvinutá technologie je výsledkem projektu „Trvalá prosperita“  2A-2TP1/088: Aplikace poznatků o biochemických cyklech studovaných v kontextu rozkladu polymerních substrátů a jejich kometabolitů. Tato technologie je určena pro rozklad ropných uhlovodíků přítomných v odpadech v rámci intenzifikace rozkladu ropných uhlovodíků v mezofilní fázi kompostování, při tzv. bioremediačním kompostování.
nově vyvinutá technologie je výsledkem projektu „Trvalá prosperita“  2A-2TP1/088: Aplikace poznatků o biochemických cyklech studovaných v kontextu rozkladu polymerních substrátů a jejich kometabolitů. Biotechnologie je založena na aplikaci tří eukaryotních mikroorganismů do kontaminovaných odpadů s přídavkem lignocelulsového materiálu na dekontaminačních plochách.
Více informací
Více informací

English version