Nově jsme se zapojili do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Tento program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání. O podrobnostech vás budeme informovat.

English version