Tento projekt

Centrum výzkumu mikrobiální biomasy

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nové výzkumně inovační kapacity, infrastruktury        a zázemí moderního experimentálního centra, jež umožní výzkum, vývoj a inovace v oblasti produkce mikrobiální biomasy pro účely spojené primárně s ochranou a zlepšováním životního prostředí a sekundárně s dalšími průmyslovými odvětvími (např. výzkum vinařských kvasinek).

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je financován za podpory EU (Evrospký fond pro regionální rozvoj; Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).
Seznam nabízených zkoušek / testů v CVMB:
Vybavení CVMB:
Komerční služby CVMB: