Popisovaná technologie společnosti EPS, s.r.o. nese označení polutantu (methyl-terciální butylether), na který je daná technologie aplikovatelná. Technologie se opírá o metabolické schopnosti vyselektované populace mikroorganismu Microbacterium maritypicum.
Biotechnologie je aplikovatelná tam, kde se nachází určitá limitace prostředí k rozvinutí přirozené účinné biodegradace autochtonními mikroorganismy, nebo tam kde autochtonní organismy nemají potenciál k tomu, aby došlo k rychlému a účinnému odstraněné kontaminace z prostředí.
Technologii je možno aplikovat na druhy odpadů kontaminované ropnými látkami a jejich deriváty. U metod ex situ se vytěžená kontaminovaná zemina upravuje vytvořením hald zeminy, do kterých se dávkuje mikrobiální kultury s  biodegradační aktivitou a živiny. Účinnost procesu dekontaminace je také závislá na intenzitě provzdušňování.

English version