17.11.2020: Dnes kupujeme cca 3,8 ha vinic ve Zlechově. Do budoucna tak budeme moci pracovat s hrozny jednoznačného původu pro výzkumné aplikace a věříme i nabídnout Vám všem lahodná vína.



2.11.2020: Tento týden v pivovaru ROTOR přivítáme nový 20 hl CKT a také rovnou dalších 5 ks 30 hl CKT. Výstav pivovaru tak do nové sezóny 2021 zvyšujeme trojnásobně - na 3000 hl/rok.



30.10.2020: Investujeme také nemalé prostředky do inovace CVMB, upravujeme a doplňujeme ohřev a chlazení reaktorů a lyofilizátorů a pracovního prostředí, dálkové řízení strojů.



29.10.2020: Již rok se připravujeme na akreditaci části laboratoře v Kunovicích týkající se všeho kolem vína. Dokoupili jsme k plynovému a kapalinovému chromatografu, FTIR také  další nezbytné aparatury a přístroje s cílem do roka akreditaci uvést v život.



20.10.2020: Aktuální nepříznivá situace s COVID nás ovlivňuje naštěstí jen nepřímo. Dodržujeme odstupy, preferujeme home office, pružnou pracovní dobu a v kritických místech (především laboratoře, kde lze home office praktikovat jen velmi omezeně) se chráníme nejen dodržováním hygienických doporučeních, rouškami, ale pořizujeme i ochranné štíty.



30.9.2020: Stále rosteme a tak musíme obnovovat i vozový park a proto pořizujeme 2 nová osobní vozidla na CNG a k tomu jedno zánovní na lokální popojížďky.



28.9.2020: Pro usnadnění práce na lokalitách a také ulehčení velmi namáhavé práci na lokalitách jsme se rozhodli pro pořádnou investici a pořizujeme vlastní vrtací pásovou soupravu ARGOS. Můžeme tak realizovat vlastní průzkumné, monitorovací a aplikační sondy a vrty do průměru až 100 mm a hloubky do cca 10 m.



27.9.2020: Obdrželi jsme ještě Rozhodnutí o přidělení dotace v rámci MPO - APLIKACE VII s akronymem "NEOENO", další účastníkem je VINSELEKT Michlovský a.s. (letos je to tedy již druhý projetk v APLIKACÍCH VII a také máme 2 nové projekty TAČR-ZÉTA.



20.9.2020: Vyřizujeme všechna povolení k přístavbě CVMB tj. penzionu se sklepem a pivním welnessem... tak, abychom zahájili stavbu na jaře 2021.



20.9.2020: Pivní okénko  s čepovaným pivem bude otevřeno do října. Prodává se pivo, burčák i víno. Přes zimu na zvonek. V příštím roce se projektuje velmi nápadité celoroční posezení (bude postaveno na zpevněné ploše uvnitř areálu pivovaru.



30.8.2020: Od pátku 4.9.2020 nabízíme BURČÁK z vlastní vinice v Blatničce - Muškát Moravský a také zajímavé výzkumnická vína připravena z moravských kvasinek, které jsme izolovali v minulosti přímo ve vinicích u spolupracujících vinařů.



23.8.2020: Do naší flotily jsme pro posílení potřeb rozvozu piv z pivovaru ROTOR a také pro vinobraní (brzy přichystáme sladký a voňavý burčák z vlastního Muškátu moravského) a proto VOLKSWAGEN TRANSPORTER.



10.8.2020: Další grilovačka s hudbou a výborným pivkem u pivovaru ROTOR v Kunovicíchse chystá na sobotu 15.8. 2020 a 27.8.2020 (současně se potkáme ze všech divizí z celé ČR i SR = firemní grilovačka). Vítáme samozřejmě i všechny příchozí a kolemjdoucí.



9.8.2020: Firemní grilovačka se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020.



27.7.2020: Od středy zahajujeme exkurze v pivovaru ROTOR - blíže na www.rotor.beer



20.7.2020: Další grilovačka s živou muzikou u pivovaru ROTOR s jednotnou cenou za pivko 25 Kč bude v pátek 31.7.2020 od 14 hod až do večera.



14.7.2020: Recertifikovali jsme systém ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 do 06/2023



27.6.2020: V rámci zahájení prodeje pivovaru ROTOR nabízíme klasické české ležáky - 10° a 12°, odlehčené cyklopivo 9° a 11°polotmavou. Máme také navařeny speciály: 12° tmavá, APA 12° a witbier.
Bližší info: https://rotor.beer



8.6.2020: Slavnostní otevření pivovaru ROTOR bude v pátek 17.7.2020 v 15 hodin (Kunovice, ulice V Pastouškách). Připraveno bude drobné občerstvení, muzika a hlavně výborná piva



6.6.2020: Kolaudace pivovaru ROTOR je stanovena na 18.6.2020 (v tento den pak od 16 hod otvíráme oranžové víno (VZ) v rámci KVEVRI DAY. Prodej piva z okénka pivovaru bude zahájen 1.7.2020, slavnostní otevření pivovaru plánujeme na polovinu července (bude ještě upřesněno).



1.6.2020: Z programu MPO výzvy APLIKACE VII jsme obdrželi spolu s osvědčeným partnerem (TUL) projekt "STIMUL20" zabývající se nanomateriály pro stimulaci biotechnologickcých systémů.



31.5.2020: Třetí srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s technology z celé Moravy dne 8.6.2020 v 15 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).


30.5.2020: Obdrželi jsme 2 nové výzkumné projekty TAČR - ZÉTA:
"KOPOCH" je zaměřen na odstranění pesticidů z ŽP a budeme jej řešit s UPA a UTB.
"ELENA" je zaměřena na redukci dusičnanů a budeme ji řešit spolu S TUL.



24.5.2020: Tak druhé srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s regionálními vinaři 28.5.2020 v 16 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).



23.5.2020: Zpracovali jsme AAR oblastí u UNIPETROLU v LItvínově, kde jsme díky pečlivému hodnocení a modelování ověřili zcela nové skutečnosti o sorpcích a šířeních kontaminačních mraků (N-NH4) mající dalekosáhlé důsledky v budoucích úsporách finančích prostředků v rámci odstraňování SEZ.



23.5.2020: Připravujeme koaludaci pivovaru ROTOR v Kunovicích začátkem června. Po uvaření prvních piv plánujeme prodej z okýnka u pivovaru pro místní a cyklisty od 1.7.2020 - blíže https://rotor.beer



21.5.2020: Pořizujeme nové vozidlo pro posílení naší technicko-provozní jednotky v Kunovicích



19.5.2020: Zahájili jsme sanační práce na nové významné zakázce OSEZ v areálu MOPAS Holešov.



12.5.2020: KVEVRI DAY. A je to tady 18.6.2020 v 16 hod otevřeme po roce novou KVEVRI tentokráte s VZ. Přijďte ochutnat oranžové víno do Kunovic, ul. V Pastouškách 1690. Zváni jsou všichni, kteří se nebojí!



11.5.2020 Vše se zvládlo. V coronavirové době se zabrzdilo až moc a tak je třeba co nejrychleji rozvolňovat a život opět znormálňovat. Zvýšená hygienická opatření nás budou doprovázet, hromadné akce budou určitě s cestováním ještě limitovány, ale jedeme dál. Můžeme využít nové zkušenosti k většímu slaďování soukromého a pracovního života, zefektivnit využití času a překontrolovat si vlastní priority.



21.4.2020 Nouzový stav trvá, po 4 týdnech mimořádných opatření je pozitivní, že všechny bezprecedentní opatření a omezení pohybu zabrala. Pandemie se ukrotila. Čísla se snižují, kapacity nemocnic byly dostatečné. Emoce říká, že jsme dostatečně vystrašeni (rizika vnímáme).  Bude třeba si zvyknout v davech i na roušky.
Na druhou stranu zdravý rozum říká - přiměřeně a rozumně. V pracovní rovině můžeme pracovat již bez omezení (dodržení odstupů) a obnova osobních střetávání, jednání, kontroláků či seminářů bude postupné a pomalé.



16.3.2020 Vzhledem k současné situaci využívejme maximálně HOME OFFICE, příp. pružnou pracovní dobu. Maximalizujme preventivní omezení kontaktu a snažme se dodržovat bezpečné odstupy (1,8 m), mytí rukou!
V případě problémů, karantény apod. informujte vedení



14.3.2020 Do odvolání se ruší všechny semináře, konference, work shopy.



19. 3. 2020 EPS ACADEMY MOST: Tradiční workshop z naší dílny opět přinese svěží pohled na současná témata z oblasti vína a vinné kvasinky. Prezentovány budou nejen výsledky některých našich výzkumných projektů v této oblasti, ale přivítáme také několik významných vinařství z ČECH - takže se můžeme těšit na skvělou degustaci.




30.3.2020 EPS academy "Víno a kvasinka" v Kunovicích na Panském Dvoře pořádáme seminář o výrobě unikátních kvasinkách izolovaných přímo u vinařů, exkurze v Centru výzkumu mikrobiální biomasy vč. degustace ukázkových vín vyrobených různými kvasinkami.



22.-23.4.2020 Brusel - pořádáme zde pro pozvané hosty, inovativní společnosti a výzkumné instituce z EU prezentaci našich výzkumných aktivit, nových technologických kapacit pro vzájemnou spolupráci i podání evropských výzkumných projektů



5. 5. 2020 SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI: Každoroční seminář organizujeme ve spolupráci s Komenského univerzitou. Do Bratislavy se sjedou odborníci z oblasti sanačních technologií, nebudeme chybět ani my.




V červnu plánujeme slavnostní otevření našeho minipivovaru ROTOR v Kunovicích (vedle nového Centra výzkumu). O termínu budeme ještě informovat.



4.2.2020 jsme v Kunovicích ve výzkumných laboratořích, v novém Centru výzkumu a experimentálním sklepě přivítali a provedli studenty Masarykovy Univerzity Brno.



2020/01 Letos jsme obdrželi nový výzkumný projekt v rámci TAČR, program TREND - projekt NAVINO! Na jaře ukončujeme 3 projekty MPO APLIKACE I: SNIP, VINTER a VINIFER.



Pravidelně obnovuje vozový park. 28.2. jsme jej rozšířili  o 3 Škodovky, z toho dvě na ekologický pohon - CNG.



14.-17.1.2020 jsme si užívali na firemních horách poblíž Schadmingu. Počasí bylo zcela ideální.



Admin login