28.3.2023: Přes vysokou náročnost, dynamičnost současné doby krize za krizí (COVID, válka na Ukrajině, inflace) atd. se v oblasti výzkumu a vývoje konečně alespoň trošku zadařilo a obdržíme první nový projekt v novém finančním období a to zcela poprvé v rámci Prostředí pro život (TAČR) a to s novým partnerem VUT Brno a VÚMaOP, hlavním příjemcem je ALS Czech Republic.
Držíme si tedy palečky do nových soutěží, v nichž účast připravujeme.14.1.2023: V našem pivovaru ROTOR s novým rokem jsme přivítali nového sládka - Tomáše Mužíka (naposledy vařil v Oboře a v Zichovci). Očekáváme nové nakopnutí pivovaru do ještě vyšší kvality a vyššího prodeje.10.1.2023: V letošním post-covidovém roce, po vánocích, při vysoké inflaci, probíhající agresivní války na Ukrajině (pomáháme poskytováním ubytování 3 ukrajinským rodinám a také otcům od rodin zajišťujeme práci) jsme se rozhodli uspořádat firemní ples tentokráte ve větších prostorech v sále na Panském Dvoře v Kunovicích. Pozváni jsou nejen zaměstnanci, jejich protěšky, děti a širší rodina, ale také naši blízcí a obchodní partneři. Zahájení plesu bude v pátek 3.2.2023 v 18 hod. Přespolní využijí našeho nového penzionu. Snad zde oslavíme úspěch nově zvoleného prezidenta, který nás bude reprezentovat (tím nemyslíme populistu).27.12.2022: Probíhá kolaudace fotovoltaické elektrárny 60 kW na střeše pivovaru ROTOR a akumulací 60 KW, což nám částečně pomůže ve snížení zastropovaných ceny elektrické energie. Plánujeme další VFE (na střeše penzionu a v areálu BPS).24.12.2022: Co nového? Firemní hory v Rakousku (Maria Alm) v počtu 47 osob se povedl, počasí slunečné, omezené sněhové podmínky vyřešili posuny např. do Flachau. Podepsali jsme smlouvu na sanaci bl. 23 v UNIPETROLu a několik dalších drobnějších zakázek. V maximálním rozsahu jedou dekontaminační plochy - především COZ v Ostravě a velmi perspektivně se jeví i plocha BIOSOLID ve Starém Městě u UH, kde bychom měli obchodně vstoupit. Výzkumné projekty finišují, staré finanční období končí a nové začíná (prozatím témata ochrany ŽP a obnovitelných zdrojů) nebyly úspěšné, připravujeme další žádosti a v přístím roce si tak trochu odpočinem a v rámci volnějších kapacit se pověnujeme vnitrofiremníhu výzkumu, zkusíme se zorientovat také v potravinových doplňcích. Popřemýšlíme, jak se dovybavit. V pivovaru se zaměříme více na ekonomickou návratnost, přivítáme nového sládka Tomáše, u bistra jsme přikoupili pozemky pro rozšíření zábavy návštěvníků a rozšíření dětského zázemí. Odkoupili jsme v UH "Kraba", takže v létě zde otevřeme druhé bistro především se speicály na cyklostezce.
Silně budeme uvažovat, jak znovuzprovoznit bioplynovou stanici a výrobu hnojiv pro AT (jako nezbytná podmínka využití a zpoplatnění tepla z KGJ BPS). Naše slovenská firma je samostatná, životaschopná, vhodně si vzájemně vypomáháme. Máme tedy všechny předpoklady i nadále se rozvíjet a těšit se z práce...4.8.2022: Tento víkend slavíme 2. narozeniny našeho pivovaru ROTOR. Můžete ochutnat 11 piv na čepu vč. speciálů (witbier, APA, IPA, NEIPA, Rising ALE, bezový ležák aj.), dát si pochoutky na grilu a v sobotu pravou pizzu přímo z pece. V pátek budou prohlídky pivovaru, v sobotu pak našeho experimentálního vinařství. Budeme se těšit a pokud by někdo nezvládl dojít domů, může přespat v našem penzionu u pivovaru.


31.7.2022: Penzion je již v provozu. Nyní o prázdninách se snažíme si trochu odpočinout. Podali jsme několik žádostí o výzkumné projekty v rámci TAČR (TREND, THETA) a připravujeme se na nové finanční období a v brzku očekávané vypsání soutěží v rámci OPTAK2022 (MPO). V nejbližší době nás čeká investice do forovoltaické elektrárny na střeše pivovaru (cca 60 kWp a 80 kW v bateriovém úložišti). V rámci odstraňování starých zátěží se potýkáme s nerovným, nevyváženým, nepřiměřeným postojem objednatele (stát), který místo hlídání cíle prací se zaměřuje na vybírání pokut za zcela formální porušování smluv a to i mnoho let zpětně. Přesto jsme zahájili práce na nových zakázkách např. MORA Moravia, APS Světlá n. S., ČEPS Prosenice, řešili jsme AAR Colorlaku, Magnetonu či Dolní Třešňovec, Lanžhot a v poslední oblasti i supervizi na SO15 v Třineckých železárnách nebo základní zprávu ve SPOLANĚ.1.6.2022: Včera jsme zkolaudovali penzion situovaný u pivovaru ROTOR, CVMB (Centra výzkumu) a vinného experimentálního sklepa. Návštěvníci si tak budou moci objednat prohlídku či degustaci uvedených míst. Kapacita penzionu obnáší 8 pokojů (max. 32 oosb), pod penzionem je sklep pro až 50 osob. V plánu je dobudovat pivní welness a poskytovat masáže.6.5.2020: V květnu nás čekají Sanační technologie. V předvečer 18.5. bude welcom drink u našeho pivovaru ROTOR -  budeme otvírat KVEVRI (prapůvodní, přírodní víno z TČ, které je uloženo v zemi v hliněných nádobách od sklizně 09/2020), samozřejmě budou k dispozici naše experimentální vína a otevřeno pivní bistro. Jsou zváni nejen všichni účastníci konference, ale i nejširší veřejnost a sousedé. Při této akci budou k dispozici i prohlídky našich provozoven v Kunovicích a otevře se náš Penzion u pivovaru ROTOR (zde přivítáme první návštěvníky)..14.4.2021: Na pomoc Ukrajině skrze velvyslanectví Ukrajiny jsme odeslali tento měsíc 27 000,- Kč. Připravujeme otevření penzionu u pivovaru ROTOR. Dále pracujeme na designu a marketingu ROTORu a daří se zajištění místního odbytiště (budeme generálním dodavatelem piva na Slovácké léto v UH v termínu 1.-10.7.2022. Současně se budeme účastnit mnoha festivalů, pivních slavností novým mobilním profesionálním přívěsem se 4 pípami. Připravujeme se na podávání nových výzkumných projektů v novém období a investici do IT-technologie.13.3.2022: Pomoc Ukrajině. K ubytování jsme nabídli ještě další dvě naše nemovitosti (naši základnu v Mostě, kde se již Krajský úřad ozval s požadavkem na ubytování 2 matek s dětmi) a také velín na bioplynové stanici v Kunovicích (zde potřebujeme dovybavit prostor kuchyňksou linkou) a rádi bychom zde ubytovali i v budoucnu Ukrajince, kteří by nám mohli pomoci s provozem chystané výroby hnojiv (chtěli bychom zprovoznit na podzim 2022).8.3.2022: Dnes jsme podpořili Ukrajinu také odesláním finančních prostředků ve výši 175 500,- Kč na účet ukrajinského velvyslanectví. Tuto částku se podařilo vybrat tak, že 1/3 darovali zaměstnanci a takto vybranou částku firma navýšila o 2/3.27.2.2022: V rámci pomoci Ukrajině jsme nabídli ubytování v našem podnikovém penzionu v Kunovicích (Potočná)  pro 3 rodiny (matky  s dětmi). Máme zde kompletně vybavené 3 pokoje vč. společného sociálního zařízení, kuchyňky. Tato konkrétní pomoc má smysl. Svobodu není možno brát jako samozřejmost. Je třeba si pomáhat.24.2.2022: Uzavřeli jsme několik drobnějších smluv a sanačních či odpadářských objednávek (ČEPS, APIMOSO, GEO GROUP, AWT, MF).
Obdrželi jsme dotaci na výzkum v rámci poslední výzvy MPO - APLIKACE IX ("FERIN").
Podali jsme přihlášku do projektu H2020, připravujeme podání výzkumných aktivit v rámci NCK.

Zaznamenali jsme však i odchod několika vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž priority se proměňují a také vidí nižší smysluplnost v odborných environmentálních úlohách (OSEZ), kde se mnohdy nad odbornost klade vyšší důraz na nepřiměřenou zdlouhavou administraci, výběr formálních pokut a kritériem výběru je stále jen nejnižší (ne nejvýhodnější) nabídka.

Tým EPS proto průběžně doplňujeme a hledáme nové kolegy. Máme v plánu posílit v oblasti výzkumu, zakázek (OSEZ) i v bistru a pivovaru ROTOR, kde zmodernizujeme grafickou podobu a především kompletní marketing.

Připravujeme se na spolupořadatelství největší sanační konference "Sanační technologie" v UH ve dnech 18.-20.5.2022 vč. doprovodného společenského programu (vinný sklep EPS, pivoar ROTOR, zábava a hudba REDUTA).

Z hlediska nečekaných, negativních zpráv - bude třeba vstřebat dříve těžko představitelné  agresivní (nevyprovokované) napadení Ukrajiny Ruskem a to v 21. století a připravat se na následky, které to bude mít.25.-28.1.2022 jsme posílili firemní tým na společném lyžování v Hochkonigu (Maria Alm) v Rakousku. Polopenze zejména 4-chodová večeře s výběrem ze 3 jídel byla luxusní. Snad jen uzavření společných prostor po 22. hod. (COVID) bylo určitým omezením. Počasí bylo neskutečně slunné a přívětivé. Denní aktivity tvořily lyže, běžky či termály. FAJN akce a byť se následně přes nás prohnala omikron-vlna, naštěstí s minimálními příznaky. A proto již plánujeme i firemní ples (nejspíše v 03/2022).1.1.2022: Rozšiřujeme náš skvělý dělný tým novou pozicí projektorové manažerky v sanacích v Praze, řešitele, výzkumníky a posílíme také v pivovaru a bistru. V roce 2022 budeme kolaudovat v Kunovicích penzion pro 32 hostů s posezením ve sklípku o kapacitě 50 návštěvníků. Současně hledáme nové spolupracovníky - v sanacích, pro výzkum a provoz bistra a pivovaru. V nadcházejícím roce očekáváme vybudování infrastruktury, pořízení technologií (partnerem) k výrobě hnojiv pro AT (v areálu BPS Nový Dvůr v Kunovicích), zvelebení venkovního prostoru bistra. Další obnovení vozového parku (CNG) a rozšíření akreditace naší čerstvě akreditované laboratoře. Jasným cílem je brzké navázání novými výzkumnými projekty na stávající oblasti (mikropolutanty, mikrobiální biomasa) a jejich rozšíření či zvýraznění také v oblasti obnovitelných zdrojů a výzkum v oblasti nakládání s kaly z ČOV. Současně v roce 2022 vybudujeme fotovoltaickou elektrárnu na střeše pivovaru vč. bateriového úložiště. VFE předpokládáme v budoucnu vybudujeme také u penzionu, v Praze a samozřejmě v areálu BPS. V oblasti starých zátěží zahájíme práce dle uzavřených smluv, očekáváme uzavření ještě dalších smluv vč. nakládání s nebezpečnými odpady na biodegradačních plochách. I přes vysokou inflaci a současně dříve uzavřené zakázky (při kritériu nejnižší ceny) či dotační výzkumné tituly jsme pro rok 2022 zvýšili mzdu v průměru o 8,25%.


10.11.2021: Po mnoha měsících pečlivých příprav jsme obdrželi AKREDITACI pro naši laboratoř v Kunovicích zabývající se rozbory vína, moštů či piva.9.11.2021: Uzavíráme smlouvu na novou sanační zakázku: MORA MORAVIA. Oslavíme to v Praze na ENVISHOPU 25.11.2021 v hoteli AURELI v Praze.

Připravujeme podání výzkumného projektu ČR-SR, zvažujeme účast v projektech LIFE.26.10.2021: Vzhledem k nečekané inflaci, narušení trhů a cest, teprve počínající deglobalizaci můžeme konstatovat, že i my v rámci přespříliš rychlé zelené Evropě objednáváme další 2 ekologické vozidla (Š-Octavia) na CNG s dodáním v létě příštího roku.
Můžeme se také "pochlubit" penále uděleném MFČR v rámci odstraňování starých zátěží na jedné zakázce za zcela bagatelní opomenutí doložení dokumentu ve výši 6-místné číslovky. A že se svět nezbláznil...?18.9.2021: Odkoupili jsme hotel U hejtmana Šárovce v UH vč. restaurace, kde budeme časem nabízet naše piva ROTOR.
Obdrželi jsme Rozhodnutí o dotaci na výstavbu fotovoltaiky a bateriového úložiště na střeše pivovaru, což významně napomůže úspoře elektrické energie a zvýšení podílu využívané energie v EPS biotechnology, s.r.o.
Stavba penzionu u pivovaru (pro 32 ubytovaných) bude dostavěna do konce tohoto roku. Zprovozněn pak bude do prázdnin 2022.
V současné době probíhá projektová příprava na dostavbu (zakrytí silážních žlabů) k instalaci technologie na výrobu organických hnojiv v areálu bioplynové stanice s plánem zprovoznění do konce příštího roku (samotná bioplynová stanice EPS-Nový Dvůr  je v současné době zakonzervovaná s přerušenou výrobou).
V UH hledáme malý prostor k prodeji našich piv ROTOR v láhvích.11.9.2021: Do konce roku se ukončuje jakákoliv spolupráce se skupinou PURUM KRAFT: CELIO, AQUATEST, PURUM apod.
Ze strany CELIO byla spolupráce s námi ukončena retroaktivně již k létu 2020.
Tyto skutečnosti mají jednoznačně za následek zvýšení kvality našich prací.27.8.2021: Slavnosti vína v Uherském Hradišti letos oslavíme ve dnech 10.-12.9.2021. Setkání všech divizí vč. kolegů z SK a také s přáteli a pozvanými hosty uskutečníme v pivovaru ROTOR v pátek, v sobotu přímo ve vinařské uličce v Mařaticích. U restaurace U Dvořáka budeme prodávat piva ROTOR.16.8.2021: V rámci spolupráce s prestižním klastrem NANOPROGRESS jsme se dnes účastnili natáčení edukačních pořadů týkajících se výzkumu a vývoje, biotechnologií především využití nanomateriálů. Pořadem provází Honza Čenský, kterého jsme tak přivítali v našich laboratořích, Centru výzkumu, experimentálním sklepě i pivovaru ROTOR.29.6.2021: Přijďte s námi oslavit roční otevření pivovaru ROTOR v Kunovicích ve dnech 2.-3.7.2021 vždy od 14 hod. K dispozici bude na čepu 10 piv. Ležáky za jednotnou cenu  30 Kč (velké) a 20 Kč (malé), speciály za 30 Kč, cimbál, grilování, výborná vína. Kdo nebude - neochutná...16.6.2021: Dne 24.6.2021 pořádáme semináře v konferenční místnosti na PIK Panský Dvůr v Kunovicích. Dopoledne konference "Zlepšení ekostability příhrančních lesů" a odpoledne velmi zajímavý seminář "Technický kurz pro zemědělce a pěstitele", kde budou prezentovány výsledky výzkumných projektů LIFE vč. praktických ukázek, občerstvení, oběda, drobné degustace. Blíže v kalendáři akcí na našem webu.14.6.2021: Ve dnech 2.-3.7.2021 slavíme 1. výročí otevření pivovaru ROTOR. Přijďte na dobré pivko (na čepu 10 piv a specialit), muzika, grilování..9.6.2021: Naše práce budou zpestřeny aktualizovanou analýzou rizika vč. doprůzkumu ve společnosti COLORLAK. Současně jsme po více než 20 letech ukončili práce na dekontaminační ploše CELIO.27.5.2021: Dne 10.6.2021 od 16 hod pro širokou veřejnost pořádáme tradiční KVEVRI DAY. Oranžové víno, které se vyluhovalo 222 dní v gruzínské amfoře zakopané v zemi nám vydá svůj poklad v podobě Tramínu červeného, který může každý ochutnat. Současně bude otevřeno bistro u pivovaru, kde bude k dispozici 10 piv našeho pivovaru ROTOR.15.5.2021: Dokoupili jsme vrtací nářadí k nové vrtací soupravě, nečekaně provedli havarijní ekologickou službu - zásah při nehodě v Dolní Lhotě (Zlínsko) a také obstáli v soutěži na sanaci  Olše v Třinci.26.4.2021: Podané 3 žádosti u MPO - APLIKACE VIII všechny uspěly. Jsou tedy zahájeny práce na projektu "NewSec" izolace, tetování a výroba vlastních sektových kvasinek, "MikroPivo" s cílem nalezení, otestování a uvedení do praxe zajímavých kvasinek spodního, svrchního kvašení a také kvasinek pro nealkoholická piva a nakonec "SIKOČ" testující optimalizaci a zvýšení efektivity jednoho z největších nových umělých mokřadů v Mostě.24.3.2021: Ve VŘ jsme zvítězili a uzavíráme s MF ČR smlouvu na SEZ, Sanační práce v areálu Automatárny ve spol. APS, Světlá n. S.15.3.2021: Připravili jsme pro naše kolegy 1. pivní degustaci 8 vzorků piv ROTOR s off line povídáním našeho sládka Matěje.2.3.2021: Zahájili jsme stavbu velmi pěkného bistra u pivovaru ROTOR, které by se již od května 2021 provozovalo celoročně.1.3.2021: Zahájili jsme přístavbu CVMB v Kunovicích - penzion (velký edukační sklep a 8 pokojů pro hosty) s budoucím pivním welnessem na střeše CVMB.15.2.2021: Dnes jsme obdrželi po velmi dlouhé době informaci z MF, že jsme byli vybráni jako vítěz nadlimitní veřejné zakázky na služby "Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami na lokalitě DNT Severočeské doly - Tušimice".10.2.2021: Převzali jsme si novou vrtací pásovou soupravu ARGOS a můžeme tak dosahovat větších hloubek vrtání do průměru 100 mm a méně se nadřeme.18.1.2020: Máme uzavřenou novou smlouvu na "Sanaci podzemních vod" v TR Prosenice (ČEPS) a také novou dlouhodobou smlouvu na "Provoz drenážního systému KM č. 13" (UNIPETROL RPA, s.r.o.).13.1.2021: V posledním měsíci jsme posílili výzkumný tým v Kunovicích o 2 kolegyně a řešitele sanačních úloh o jednoho řešitele v Praze.7.1.2021: Obdrželi jsme informaci, že jsme uspěli (formou smluvního řešitele) na řešení  výzkumu v rámci "Spolupráce-Klastry-Výzva VII". Navazujeme tak na úspěšnou spolupráci s klastrem Nanoprogress, z.s. Název projektu je "Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod" a budeme se podílet na řešení jak enviromentální problematiky (mikropolutanty), tak také potravinářské oblasti (membránové nanotechnologie ve vinařství).5.1.2021: Do letošního prvního čtvrtletí v době sílících covidových problémů, přenosů, karantén i onemocněních to chce hodně distanc/omezení kontaktů (což nám vůbec z hlediska rozvoje firmy nevyhovuje - nicméně budeme muset tuto výzvu také zvládnout), síly, optimismu a štěstí. Ať ho máme co nejvíce a nejen my...27.12.2020: Do nového roku všem kolegům, partnerům, přátelům a všem ostatním pevné zdraví, pohodu, radost a už konečně zase normální rok 2021!20.12.2020: Obdrželi jsme (snad všichni) degustační sety (8x 0,2 l) vín z naší výzkumné produkce. Po zaslání odkazu bude možno si udělat takovou off line degustaci s výkladem v rámci své "sociální bubliny". Takže dobrou chuť!
V našem pivovaru ROTOR jsme zvládli vyrobit vánoční speciál 20°STOUT a také 12°kyseláče (s příchutí černého rybízu, višní, maraqua a citra v rámci "Cesty kolem světa".15.12.2020: V těchto dnech uzavíráme smlouvu s MF-ČR na sanaci mořírny v ENERGO Choceň. Práce po jejich přípravě na jaře budou provedeny především o příštích prázdninách. Lokalitu dobře známe, realizovali jsme zde práce již v minulosti. Práce se týkají především odtěžby kontaminovaných stavebních konstrukcí a horninového podloží.14.12.2020: Dnes jsme podali 3 žádosti na výzkumné projekty MPO - APLIKACE VIII. Věříme si, že budeme úspěšní...11.12.2020: Obdrželi jsme informaci, že jsme uspěli s žádostí o výstavbu "Fotovoltaické elektrárny s akumulací", která bude  umístěna na střeše pivovaru ROTOR v Kunovicích. Nejenom tak nadále snižujeme ekologickou stopu, ale také snížíme náklady na provoz. Instalaci očekáváme v průběhu roku 2021.4.12.2020: Dnes bylo zahájeno stavební řízení k penzionu, který bude v Kunovicích u pivovaru. Předpokládáme zahájení stavby 1.3.2021.17.11.2020: Dnes kupujeme cca 3,8 ha vinic ve Zlechově. Do budoucna tak budeme moci pracovat s hrozny jednoznačného původu pro výzkumné aplikace a věříme i nabídnout Vám všem lahodná vína.2.11.2020: Tento týden v pivovaru ROTOR přivítáme nový 20 hl CKT a také rovnou dalších 5 ks 30 hl CKT. Výstav pivovaru tak do nové sezóny 2021 zvyšujeme trojnásobně - na 3000 hl/rok.30.10.2020: Investujeme také nemalé prostředky do inovace CVMB, upravujeme a doplňujeme ohřev a chlazení reaktorů a lyofilizátorů a pracovního prostředí, dálkové řízení strojů.29.10.2020: Již rok se připravujeme na akreditaci části laboratoře v Kunovicích týkající se všeho kolem vína. Dokoupili jsme k plynovému a kapalinovému chromatografu, FTIR také  další nezbytné aparatury a přístroje s cílem do roka akreditaci uvést v život.20.10.2020: Aktuální nepříznivá situace s COVID nás ovlivňuje naštěstí jen nepřímo. Dodržujeme odstupy, preferujeme home office, pružnou pracovní dobu a v kritických místech (především laboratoře, kde lze home office praktikovat jen velmi omezeně) se chráníme nejen dodržováním hygienických doporučeních, rouškami, ale pořizujeme i ochranné štíty.30.9.2020: Stále rosteme a tak musíme obnovovat i vozový park a proto pořizujeme 2 nová osobní vozidla na CNG a k tomu jedno zánovní na lokální popojížďky.28.9.2020: Pro usnadnění práce na lokalitách a také ulehčení velmi namáhavé práci na lokalitách jsme se rozhodli pro pořádnou investici a pořizujeme vlastní vrtací pásovou soupravu ARGOS. Můžeme tak realizovat vlastní průzkumné, monitorovací a aplikační sondy a vrty do průměru až 100 mm a hloubky do cca 10 m.27.9.2020: Obdrželi jsme ještě Rozhodnutí o přidělení dotace v rámci MPO - APLIKACE VII s akronymem "NEOENO", další účastníkem je VINSELEKT Michlovský a.s. (letos je to tedy již druhý projetk v APLIKACÍCH VII a také máme 2 nové projekty TAČR-ZÉTA.20.9.2020: Vyřizujeme všechna povolení k přístavbě CVMB tj. penzionu se sklepem a pivním welnessem... tak, abychom zahájili stavbu na jaře 2021.20.9.2020: Pivní okénko  s čepovaným pivem bude otevřeno do října. Prodává se pivo, burčák i víno. Přes zimu na zvonek. V příštím roce se projektuje velmi nápadité celoroční posezení (bude postaveno na zpevněné ploše uvnitř areálu pivovaru.30.8.2020: Od pátku 4.9.2020 nabízíme BURČÁK z vlastní vinice v Blatničce - Muškát Moravský a také zajímavé výzkumnická vína připravena z moravských kvasinek, které jsme izolovali v minulosti přímo ve vinicích u spolupracujících vinařů.23.8.2020: Do naší flotily jsme pro posílení potřeb rozvozu piv z pivovaru ROTOR a také pro vinobraní (brzy přichystáme sladký a voňavý burčák z vlastního Muškátu moravského) a proto VOLKSWAGEN TRANSPORTER.10.8.2020: Další grilovačka s hudbou a výborným pivkem u pivovaru ROTOR v Kunovicíchse chystá na sobotu 15.8. 2020 a 27.8.2020 (současně se potkáme ze všech divizí z celé ČR i SR = firemní grilovačka). Vítáme samozřejmě i všechny příchozí a kolemjdoucí.9.8.2020: Firemní grilovačka se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020.27.7.2020: Od středy zahajujeme exkurze v pivovaru ROTOR - blíže na www.rotor.beer20.7.2020: Další grilovačka s živou muzikou u pivovaru ROTOR s jednotnou cenou za pivko 25 Kč bude v pátek 31.7.2020 od 14 hod až do večera.14.7.2020: Recertifikovali jsme systém ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 do 06/202327.6.2020: V rámci zahájení prodeje pivovaru ROTOR nabízíme klasické české ležáky - 10° a 12°, odlehčené cyklopivo 9° a 11°polotmavou. Máme také navařeny speciály: 12° tmavá, APA 12° a witbier.
Bližší info: https://rotor.beer8.6.2020: Slavnostní otevření pivovaru ROTOR bude v pátek 17.7.2020 v 15 hodin (Kunovice, ulice V Pastouškách). Připraveno bude drobné občerstvení, muzika a hlavně výborná piva6.6.2020: Kolaudace pivovaru ROTOR je stanovena na 18.6.2020 (v tento den pak od 16 hod otvíráme oranžové víno (VZ) v rámci KVEVRI DAY. Prodej piva z okénka pivovaru bude zahájen 1.7.2020, slavnostní otevření pivovaru plánujeme na polovinu července (bude ještě upřesněno).1.6.2020: Z programu MPO výzvy APLIKACE VII jsme obdrželi spolu s osvědčeným partnerem (TUL) projekt "STIMUL20" zabývající se nanomateriály pro stimulaci biotechnologickcých systémů.31.5.2020: Třetí srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s technology z celé Moravy dne 8.6.2020 v 15 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).


30.5.2020: Obdrželi jsme 2 nové výzkumné projekty TAČR - ZÉTA:
"KOPOCH" je zaměřen na odstranění pesticidů z ŽP a budeme jej řešit s UPA a UTB.
"ELENA" je zaměřena na redukci dusičnanů a budeme ji řešit spolu S TUL.24.5.2020: Tak druhé srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s regionálními vinaři 28.5.2020 v 16 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).23.5.2020: Zpracovali jsme AAR oblastí u UNIPETROLU v LItvínově, kde jsme díky pečlivému hodnocení a modelování ověřili zcela nové skutečnosti o sorpcích a šířeních kontaminačních mraků (N-NH4) mající dalekosáhlé důsledky v budoucích úsporách finančích prostředků v rámci odstraňování SEZ.23.5.2020: Připravujeme koaludaci pivovaru ROTOR v Kunovicích začátkem června. Po uvaření prvních piv plánujeme prodej z okýnka u pivovaru pro místní a cyklisty od 1.7.2020 - blíže https://rotor.beer21.5.2020: Pořizujeme nové vozidlo pro posílení naší technicko-provozní jednotky v Kunovicích19.5.2020: Zahájili jsme sanační práce na nové významné zakázce OSEZ v areálu MOPAS Holešov.12.5.2020: KVEVRI DAY. A je to tady 18.6.2020 v 16 hod otevřeme po roce novou KVEVRI tentokráte s VZ. Přijďte ochutnat oranžové víno do Kunovic, ul. V Pastouškách 1690. Zváni jsou všichni, kteří se nebojí!11.5.2020 Vše se zvládlo. V coronavirové době se zabrzdilo až moc a tak je třeba co nejrychleji rozvolňovat a život opět znormálňovat. Zvýšená hygienická opatření nás budou doprovázet, hromadné akce budou určitě s cestováním ještě limitovány, ale jedeme dál. Můžeme využít nové zkušenosti k většímu slaďování soukromého a pracovního života, zefektivnit využití času a překontrolovat si vlastní priority.21.4.2020 Nouzový stav trvá, po 4 týdnech mimořádných opatření je pozitivní, že všechny bezprecedentní opatření a omezení pohybu zabrala. Pandemie se ukrotila. Čísla se snižují, kapacity nemocnic byly dostatečné. Emoce říká, že jsme dostatečně vystrašeni (rizika vnímáme).  Bude třeba si zvyknout v davech i na roušky.
Na druhou stranu zdravý rozum říká - přiměřeně a rozumně. V pracovní rovině můžeme pracovat již bez omezení (dodržení odstupů) a obnova osobních střetávání, jednání, kontroláků či seminářů bude postupné a pomalé.16.3.2020 Vzhledem k současné situaci využívejme maximálně HOME OFFICE, příp. pružnou pracovní dobu. Maximalizujme preventivní omezení kontaktu a snažme se dodržovat bezpečné odstupy (1,8 m), mytí rukou!
V případě problémů, karantény apod. informujte vedení14.3.2020 Do odvolání se ruší všechny semináře, konference, work shopy.19. 3. 2020 EPS ACADEMY MOST: Tradiční workshop z naší dílny opět přinese svěží pohled na současná témata z oblasti vína a vinné kvasinky. Prezentovány budou nejen výsledky některých našich výzkumných projektů v této oblasti, ale přivítáme také několik významných vinařství z ČECH - takže se můžeme těšit na skvělou degustaci.
30.3.2020 EPS academy "Víno a kvasinka" v Kunovicích na Panském Dvoře pořádáme seminář o výrobě unikátních kvasinkách izolovaných přímo u vinařů, exkurze v Centru výzkumu mikrobiální biomasy vč. degustace ukázkových vín vyrobených různými kvasinkami.22.-23.4.2020 Brusel - pořádáme zde pro pozvané hosty, inovativní společnosti a výzkumné instituce z EU prezentaci našich výzkumných aktivit, nových technologických kapacit pro vzájemnou spolupráci i podání evropských výzkumných projektů5. 5. 2020 SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI: Každoroční seminář organizujeme ve spolupráci s Komenského univerzitou. Do Bratislavy se sjedou odborníci z oblasti sanačních technologií, nebudeme chybět ani my.
V červnu plánujeme slavnostní otevření našeho minipivovaru ROTOR v Kunovicích (vedle nového Centra výzkumu). O termínu budeme ještě informovat.4.2.2020 jsme v Kunovicích ve výzkumných laboratořích, v novém Centru výzkumu a experimentálním sklepě přivítali a provedli studenty Masarykovy Univerzity Brno.2020/01 Letos jsme obdrželi nový výzkumný projekt v rámci TAČR, program TREND - projekt NAVINO! Na jaře ukončujeme 3 projekty MPO APLIKACE I: SNIP, VINTER a VINIFER.Pravidelně obnovuje vozový park. 28.2. jsme jej rozšířili  o 3 Škodovky, z toho dvě na ekologický pohon - CNG.14.-17.1.2020 jsme si užívali na firemních horách poblíž Schadmingu. Počasí bylo zcela ideální.Admin login