EPS nabízí v rámci své činnosti také individuální konzultace a poradenství. Tyto činnosti jsou zaměřeny na oblasti inovativních či bioremediačních technologií, zpracování rešerší, případně přímo na realizaci výzkumu směřujícího k nalezení konkrétního řešení. Na každý zadaný problém je náš tým odborníků připraven hledat vhodný postup vedoucí k odpovědi.


English version