Metoda založená na chemickém odbourání kontaminantu, který je oxidován injektovaným oxidačním činidlem na méně toxické nebo přirozeně se vyskytující se látky. Ve společnosti EPS, s.r.o.  jsou nejčastěji užívanými oxidanty modifikované Fentonovo činidlo, manganistan a peroxodisíran. Touto formou jsou odbourávány hůře biologicky degradovatelné formy ropných látek nebo kontaminace na těžko dostupných místech. Technologie je kombinována s dalšími technikami sanace – sanační čerpání, venting, promývání.
 
Samotným pracím předchází laboratorní zkoušky příp. pilotní testy. Máme bohaté zkušenosti s aplikací i v chemických provozech v zónách EX, samotné procesy řídíme pomocí mobilní laboratoře on site přímo na lokalitě.
English version