Popisovaná technologie využívá během bioremediačních prací aktivity alochtonních mikroorganismů kvasinky Trichosporon cutaneum a mikromycety (plíseň, vláknitá houba) Fusarium proliferatum k úplné mineralizaci polutantů na anorganické látky, zároveň mikromycety Trichoderma reesei na podpoření rozkladu lignocelulosové hmoty.
Předmětné mikroorganismy rozkládají lignocelulosovou hmotu, ale zároveň také výrazně produkují nespecifické enzymy, které výrazně pomáhají rozkládat přítomné polutanty. Biotechnologie je vyvinuta pro dekontaminační plochy pro aplikaci na kontaminovaných odpadech, kde nedochází k aktivní bioremediaci znečištění činností autochtonních mikroorganismů.
Využití lignocelulosového materiálu/odpadu dochází sekundárně také ke zlepšení struktury odpadů a ke zvýšení aerobní kapacity.
Technologie je vhodná pro bioremediaci odpadů ex situ, pro málo propustné odpady a tam, kde nejsou přítomny nebo je zjištěn nedostatečný potenciál autochtonních mikroorganismů biologicky rozkládat příslušný polutant.
Technologie je určena k odstranění následujících polutantů:
 
  • ropné uhlovodíky a jejich deriváty
  • polyaromatické uhlovodíky (PAU)
  • fenoly,
  • chlorované uhlovodíky a jejich deriváty od trichlorethylenu níže (TCE, DCE, VC).
English version