Společnost EPS, s.r.o. zaměstnává odborníky z oboru hydrogeologie, inženýrské geologie, geochemie, anorganické a organické chemie, mikrobiologie aj. technických oborů s rozsáhlou a rozmanitou praxí.
 
Tento pestrý a dynamický kolektiv odborníků je tak schopen zákazníkovi poskytovat komplexní poradenství a konzultační služby v oboru kontaminační geologie, rozebírající řešenou problematiku z pohledu vlivu řešení situace na jednotlivé složky životního prostředí ze širokého spektra pohledů.
 
Možnosti navrhovaných řešení jsou potom konfrontovány se zkušenostmi z obdobných případů – reálné zkušenosti, případně zahraničních studií a publikovaných výsledků – rešeršní služby.

 

 


English version