EPS biotechonolgy, s.r.o. zahájila v červenci 2011 provoz Recyklačního střediska stavebních odpadů EPS – Nový Dvůr v areálu bioplynové stanice EPS, Nový Dvůr 1675, 686 04 Kunovice. Odpady dováží do zařízení dodavatelé svými dopravními prostředky, popřípadě smluvní dopravce. Po zvážení přijímaných odpadů, které probíhá na digitální váze u vjezdu do areálu BPS, jsou odpady dočasně ukládány na zpevněné betonové plochy samostatně dle jednotlivých druhů. V případě potřeby jsou na tomto místě stavební inertní odpady upraveny drcením a dalším tříděním na recykláty. Vzniklé recykláty (odpady) jsou pak následně předávány dalším oprávněným osobám k využití příp. odstranění.
 
Podle množství přijímaných odpadů do zařízení je možné pro recyklaci stavebních odpadů využívat i plochy vyhrazené ke kompostování a skladování fytomasy.

 

jpg, 345 KB

English version
Zařízení má okamžitou kapacitu 3 000 t a roční kapacitu 20 000 t.
 
Výstavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.