Velmi oblíbené semináře „EPS academy“ jsou pořádány EPS. Jedná se o specializované odborné semináře na vybrané aktuální témata s bohatým doprovodným programem.
Tematicky jsou semináře orientovány již pravidelně v březnu v Mostě na témata inovativních a kombinovaných technologií s ISCO.


English version