Slovenská asociace hydrogeologů ve spolupráci s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a společností EPS biodegradácie s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR připravuje cyklus odborných přednášek s názvem "Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi".
Semináře jsou určené nejen odborníkům z praxe, kteří se zabývají sanacemi podzemních vod a horninového prostředí, jejich průzkumem a monitorovacími pracemi, ale také pracovníkům úřadů životního prostředí, pedagogům, studentům


a všem ostatním zájemcům.
 
Problematika sanací znečištění je v současnosti aktuální nejen z pohledu přijímání nové legislativy pro oblast environmentálních zátěží, ale také samotné realizace sanačních prací. Komplexní řešení sanací vyžaduje interdisciplinární přístup, proto obsahem seminářů budou témata, která mohou pomoci odborníkům a zájemcům získat nové poznatky a informace. Semináře jsou jednodenní a účastníci získají osvědčení o účasti na vzdělávacím semináři.
English version