English version
 
EPS biotechnology, s.r.o. zahájila v červenci 2011 provoz Průmyslové kompostárny EPS – Nový Dvůr. Ke kompostování je využíváno nově vybudované víceúčelové zařízení (kompostárna, recyklační středisko, sklad fytomasy) v areálu bioplynové stanice EPS, Nový dvůr 1675, 686 04 Kunovice. Nakládání s odpady určenými ke kompostování je omezeno výhradně na výše uvedený prostor.
 
Využitelná plocha pro kompostování je cca 2 000 m2 (celková plocha 2 450 m2), vrstvení materiálu je možné až do výše 2,5 m. V průběhu jednoho roku lze provést na uvedené ploše maximálně 2 obměny materiálu určeného ke kompostování. Maximální roční kapacita zařízení je 10 000 m3 – 7 500 t.
jpg, 345 KB
Zařízení sestává ze tří betonových žlabů, z nichž jeden je neprůjezdný a dva průjezdné a manipulačních ploch před a za žlaby. Všechny plochy jsou železobetonové konstrukce, jsou vodohospodářsky zabezpečené a každý žlab má svoji samostatnou záchytnou jímku dešťových vod. Díky tomuto je možné provádět ve žlabech současně různé činnosti.
 
Podle množství přijímaných odpadů do zařízení je možné ke kompostování využívat i plochy vyhrazené pro recyklaci stavebních odpadů a skladování fytomasy. V opačném případě je také možné pro recyklaci stavebních odpadů případně pro skladování fytomasy využívat plochy vyhrazené ke kompostování.
Výstavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.