Nově vyvinutá technologie, která vznikla v rámci řešení projektu MPO č. FR-TI1/327 „Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu“, využívá aktivity tzv. sulfid-oxidujících bakterií pro odstranění sulfanu z plynů resp. z bioplynu. Tato technologie je aplikovatelná na bioplynových stanicích a na ČOV, které dosud nemají dostatečnou nebo žádnou technologii pro odstraňování sulfanu z bioplynu.

English version