Společnost EPS, ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, je organizátorem semináře s názvem "Monitoring a čištění důlních vod, vzorkování odpadů, ISCO v praxi" z cyklu EPS Academy.
První seminář z naší dílny EPS Academy pro rok 2014 je připraven. V příjemném prostředí PIK v Kunovicích je pro vás připraven atraktivní program, přednášet budou zkušení odborníci. Těšíme se na vás!
Letos poslední ENVISHOP! Aktuální téma: Environmentální výzkum a vývoj.
Sanační technologie - konference, která je již mezi odbornou veřejností pojmem. Lestos je pořádána v Uherském Hradišti. Máte se na co těšit, kromě základního programu vás čeká několik doprovodných akcí a samozřejmě také společenský večer.
Součástí konference BioTech 2014 je odborný satelitní workshop TECHTOOL, v rámci něhož bude přednášet Ing. Jiří Mikeš ze společnosti EPS. Téma přednášky: Removal of chlorinated ethenes by anaerobic microorganisms. EPS je jedním z partnerů akce.
Průvodce mikrobiologickými metodami a Svět bioremediačních mikroorganismů. Další z ENVISHOPů je připraven právě pro vás.
Průvodce mikrobiologickými metodami. To je nosné téma dalšího z ENVISHOPů.
Druhý ENVISHOP 2013 vás srdečně zve do Ostravy! Hlavními tématy jsou Indikátory znečištění / Ekologická újma.
Letošní první z řady ENVISHOPů je pro vás připraven v Chrudimi. Hlavním témata: Environmentální kontaminanty - znalosti, řešení a metody.
Bioremediace. Stručné a výstižné - téma nového ENVISHOPU.
Sanační technologie - výhody a nevýhody kombinace biologických a abiotických metod. To je téma dalšího z řady již tradičního workshopu ENVISHOP 2012.
Další díl workshopu ENVISHOP 2012 je na téma Životní dráha kontaminované lokality. Opět vás přivítají prostory PIKu v Kunovicích.
Dalším tématem a tím také workshopem je Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích.
Letos poslední z řady ENVISHOPů roku 2012 má téma Kombinované sanační technologie. Zveme vás do Chrudimi.
Chlorované ethyleny v životním prostředí - to je první téma semináře z cyklu ENVISHOP. Srdečně vás zveme do Chrudimi!
Další z cyklu workshopů Envishop bude mít široký záběr témat. Od příspěvků o pokročilých biotechnologiích se přeneseme do světa odstraňování toxických kovů z životního prostředí. Vrcholem dne bude téma pokročilých remediačních technologií podporovaných elektrickým proudem.
Tradiční, největší a nejprestižnější konference v české republice. I letos budete osloveni širokým záběrem témat a zajímavým doprovodným programem.
V již tradičním prostředí hotelu Benedikt Most vás svými příspěvky osloví šest přednášejících, kteří představí zajímavá témata. Připravte se praktické poznatky z konkrétních zásahů v terénu i na nové informace nejen z výzkumné laboratoře.
EPS ve spolupráci se Slovenskou asociací hydrogeologů a Katedrou hydrogeologie Přírodovědecké fakuty Univerzity Komenského v Bratislavě připravují další pokračování vzdělávacích seminářů Sanácie v teórii a praxi. Jak již název napovídá, bude se tento seminář soustředit především na analýzy rizik znečištěných území.
Staré ekologické zátěže, Operační program Životní prostředí, Právní mantinely pro odstraňování SEZ, Nové sanační technologie... Tyto a další témata nás letos čekají na tradiční konferenci Sanační Technologie. Konference je připravována v Uherském Hradišti, jako vždy je zajiištěn bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás!
EA Hotel Populus bude dějištěm dalšího z cyklu workshopů Envishop. Některá z připravovaných témat: Molekulární mikrobiologické postupy pro řízení a monitoring sanačních procesů, Význam matematických modelů při remediaci životního prostředí, Specifika sanací na Slovensku, Stanovení obsahu kontaminantů v silně sorbujících zeminách... Těšíme se na vás!
První seminář EPS Academy v roce 2016 je připraven. Známě prostředí hotelu Benedikt v Mostě bude zázemím pro všechny účastníky, kteří mohou vyslechnout přednášky na zajímavá aktuální témata.
Ve spolupráci se Slovenskou Asociací Hydrogeologů si vás dovolujeme pozvat do Bratislavy na odborný seminář z cyklu Sanácie v teórii a praxi: Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika znečistených území.
Zástupci EPS budou přednášet na European Biotech Week v Bruselu.
Těšíme se na setkání v Praze na Envishopu, naši lidé budou, mimo jiné, přednášet třeba na téma  Intenzifikace a úskalí abiotických sanačních postupů, Současné poznatky v rámci evropské grantové spolupráce, nebo Možnosti využití molekulární biologie pro hodnocení sanačních a atenuačních procesů - praktické aplikace.
Připravili jsme další seminář z cyklu EPS Academy. Tradičně vás rádi přivítáme v hotelu Populus v Mostě. Očekávat můžete i nejedno překvapení!
Tradiční seminář pořádaný ve spolupráci se SAH. Nosným téma: Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území
61. pokračování seminářů pořádaných Severočeským spolkem pracovníků v ochraně ŽP, z.s.
Bohatý odborný i společenský program, přednášky na zajímavá témata - budeme účastníky i přednášejícími.
Letošní poslední Envishop bude věnován širokému spektru témat - namátkou vybíráme Bioremediace v podmínkách zvýšené salinity, Mikropolutanty, současné téma i hrozba,
Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem.
Ve spolupráci s EPS Slovensko jsme připravili dvoudenní seminář s hlavním tématem "Aktuálny vývoj aplikácií ISCO a jej kombinácie s ďalšími intenzifikačnými technológiami". Přednášet budou  přední specialisté, kteří pro vás připravili nejnovější poznatky z výzkumu i praxe.
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční workshop z cyklu ENVISHOP. Tradičně se na vás těší přednášející s příspěvky na aktuální témata, doplněná ochutnávkou moravských přívlastkových vín a završená společenským večerem.
Přijďte si do Panského dvora v Kunovicích poslechnout přednášky ikon moravského a slovenského vinohradnictví a vinařství Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc. a Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. Přednášt budou také Ing. Vít Paulíček, Ing. Klára Chvalinová, Ing. Božena Průšová a Ing. Libuše Vrbová.
Seminář o víně, technologiích, šlechtění a zásadních otázkách spojených s výrobou vína. Těšíme se na vás v Kunovicích, v příjemných prostorách Panského dvora.
Víno - věda, historie, současnost.Již tradičně v hotelu Benedikt Most vás seznámíme s tradičními i inovativními pohledy na oblast zpracování vína. Přednášející z akademické, výzkumně - vývojové i ryze praktické sféry vás provedou širokým záběrem vinařských témat.
V Bratislavě se můžeme setkat na sedmém pokračování seminářů z cyklu Sanácie v teorii a praxi. Aktuálním tématem má podtitul "Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území - II.". Hlavním pořadatelem je Slovenská asociácia hydrogeológov.
Naši specialisté nemohou chybět na tradiční konferenci Sanační technologie. V Táboře si tak můžete vyslechnout přednášky Ing. Petra Beneše, Ph.D. a Mgr. Jiřího Kamase, Ph.D. na současná témata sanačních technologií.
Přijměte pozvání na ochutnávku speciálního oranžového vína. Vyrobili jsme jej technologií starou stovky let, při níž hrozny zrají bez jakéhokoli zásahu ve zvláštní amfoře zakopané v zemi. Nebude chybět občerstvení a můžete se také podívat do našich laboratoří.
Již tradičně na konec roku je načasován ENVISHOP v hotelu Populus. Bohatý program, zajímavá témata, ochutnávka skvělých vín, to je také tradice, na kterou se, stejně jako na vás, těšíme.
V rámci cyklu EPS Academy je pro vás připraven seminář na téma Víno a kvasinky. Přednášet budou špičkoví odborníci, těšíme se na vás!
Na Moravu se opět vrací největší konference, která tradicí a šíří programu nemá v našich zemích konkurenci. Jako vždy vás čeká velmi rozsáhlý soubor přednášek a příspěvků na zajímavá témata a nebude chybět ani zajímavý doprovodný program. Vrcholem pak bude společenský večer okořeněný chutí a vůní moravských vín...
Environment - Teorie, věda, praxe. Tolik titul prvního letošního semináře EPS Academy. Premiérově bude místem konání nově vybudované Školící středisko EPS v Mostě. Program, jako ostatně vždy, zahrnuje mnoho zajímavých témat, prosím, podívejte se na cirkulář.
Kvevri amfora vydá své tajemství. Přijďte na ochutnávku růžového vína, vyrobeného stejně jako před stovkami let.
Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží
na Slovensku. Poznatky a trendy z oblasti sanačných technológií. Praktické skúsenosti
z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí. To jsou nosná témata tradičního semináře v Bratislavě.
Pro konferenci TVIP jsme připravili přednášky na téma Jak správně degustovat víno a Experimentální vína s moravskou kvasinkou. Dozvíte se také informace o výzkumných projektech AGRISED a POREM podporovaných programem EU Life. A abychom propojili teorii s praxí, bude pro účastníky připravena degustace vín.
V Trnavě se sejdou specialisté v oblasti sanačních technologií, kteří vás seznámí s posledními poznatky v oboru, stejně jako s cennými zkušenostmi z praxe.
Sanátorky a sanátoři, těšíme se na setkání v Litomyšli! Témata konference: Národní i evropská legislativa pro odstraňování starých ekologických zátěží, Staré ekologické zátěže, Opžp 2014 - 2020, Nové sanační technologie, Sanační technologie v praxi českých a slovenských firem a monitoring projektů.
Omlouváme se všem, vzhledem k situaci v naší zemi jsme nuceni atraktivní, oblíbenou a tradiční akci přesunout na rok 2021.
S radostí oznamujeme, že první akce má svůj pevný termín! Naše nádoba, odpočívajíc mnoho měsíců v zemi, vydá své vinné tajemství. Jaké bude? Přijďte ochutnat, dezinfekce zajištěna.
V Bratislavě je pořádán další z cyklu vzdělávacích seminářů - 9. aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných DOMA a v zahraničí – II.
Nebudeme chybět ani my.
Třídenní maraton přednášek na obrovský rozsah environmentálních témat.
Workshop z naší dílny nabízí zajímavá témata: Mikrobiologické služby pro vinaře, Kategorizace kvasinek na základě jejich vlivu na aromatický profil vín, Kombinované enologické preparáty, Charakterizace vinařských kvasinek, Výroba nízkoalkoholických vinných nápojů... A to rozhodně nejsou všechy. Nemůžete chybět, těšíme se na vaši návštěvu!
Již čtvrtý ples EPS se ponese v duchu přátelské neformální atmosféry, podpořené hudbou k tanci v podání dechovky a následně diskotéky. Fotokoutek samozřejmostí, stejně jako dobré jídlo a víno a pivo a nealko :-)
Brusel - pro pozvané hosty, inovativní společnosti a výzkumné instituce z EU pořádáme prezentaci našich výzkumných aktivit, nových technologických kapacit pro vzájemnou spolupráci i podání evropských výzkumných projektů.
Dovolte nám pozvat vás na slavnostní otevření našeho nového minipivovaru ROTOR. K poslechu zahraje cimbálová muzika Sudovjan, v době od 15 do 17 hodin bude pivko zdarma a samozřejmě si k němu můžete koupit něco dobrého z grilu.
Přijďte na páteční grilování s pivy Rotor a živou hudbou. Piva ROTOR za jedinečnou jednotnou cenu, voňavé maso, výtečné pivo ROTOR. Počasí jsme objednali :-)
Přijďte na páteční grilování s pivy Rotor a živou hudbou. Ve 14 hodin začínáme!
Přijďte na páteční grilování s pivy Rotor a hudbou. Už od 14 hodin to roztočíme!
Chystáme oslavu s muzikou a grilováním k 1. výročí otevření minipivovaru ROTOR ve dnech 2.- 3. 7. 2021. Přijďte ochutnat z nabídky 10 různých piv a chmelových produktů.
Technický kurz pro zemědělce a pěstitele okrasných rostlin je určen všem zájemcům, kteří by se rádi seznámili s aplikováním nových poznatků z evropských výzkumných projektů do praxe. Součástí kurzu je exkurze do skleníku a na pokusné pole. Vstup volný. Podrobné informace jsou k dispozici ke stažení kliknutím na modrý pruh vlevo. Těšíme se na vás!
Konference zaměřená na aktuální citlivé ekologické téma: "Zlepšení ekostability příhraničních lesů" je připravena v Kunovicích, v prostorách inkubátoru Panský Dvůr. Podrobnosti a přihláška jsou k dispozici po kliknutí na modrý pruh vlevo.
Již devátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí bude věnován nejen problematice rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci. Jsme partnery konference, účastníci si také mohou poslechnout příspěvek našeho kolegy Mgr. Zdeňka Vilhelma na téma Simulační komplex čištění důlních vod.
Sanátorky a sanátoři, letos, dovolí - li to pandemická situace, bychom se s vámi rádi viděli
v Uherském Hradišti na největší, nejprestižnější a programem nejbohatší akci v našem oboru.
V pozvánce (získáte jej snadno kliknutím na modrý titulek vlevo) najdete veškeré prodrobnosti.
V předvečer Sanačních technologií bychom vás rádi přivítali welcome drinkem. Jak jinak než
u nás, v Kunovicích. K vidění bude spousta nového a hlavně - otevřeme kvevri amforu
s růžovým vínem a v nabídce nebudou chybět všechna piva, která vyrábíme. Jste vítáni.
Seminář o mnoha aspektech výroby vína, především však o důležitosti a významu laboratorních rozborů vín. Máme dva termíny, neváhejte přijet. Podrobná pozvánka
po kliknutí na modrý rámeček vlevo.
Bez uzardění jedna z největších akcí v Uherském Hradišti je připravena od 1. 7. 2022 a my budeme u toho. S radostí si vás dovolujem pozvat na tuto jedinečnou show, které jsme hlavními partnery. Příjďte na pivo, hudbu, tanec, prostě přijďte volně dýchat a radovat se ze života! Pozvánka po kliknutí na titulek vlevo...
Rok 2022 navazuje na covidem přerušenou řadu závodů Běhu o pohár města Kunovice a EPS, a to zrovna svým jubilejním 10. ročníkem. Těšíme se na vaši účast a současně děkujeme za podporu všem, kteří v této turbulentní době nezapomínají na sport.
Konec roku je příležitostí seznámit se s výsledky, které přineslo uplynulé období. A také přináší pohled do budoucnosti. Těšíme se na setkání s vámi v Praze na tradičním Envishopu. Jako vždy uslyšíte a uvidíte přednášky na zajímavá témata od neméně zajímavých osobností.
Sanační technologie - stálice na nebi konferencí o sanacích, výzkumu a životním prostředí - jsou opět za dveřmi. Letos se sejdeme v Přerově a jak již bývá zvykem, program bude mimořádně hustý :-)
Rok 2023 bude vrcholit tradičním Envishopem. Můžeme se společně těšit na zajímavá
témata, která ve svých příspěvcích přednesou přední specialisté.
Nebyli jste na Brewershopu v Kunovicích, nesedl vám termín či vzdálenost?
To vůbec nevadí. V Kunicích přednášky zopakujeme, budete vítáni.
Seminář o pivovarských kvasinkách, výrobě nealko piva, mikrobiologických rozborech
a kontaminacích v pivovarech.
Květen není jen lásky čas, ale také tradičním termínem pro Sanační technologie.
Opět v Uherském Hradišti!
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.
Přijďte ochutnat vína, která dozrála s pomocí moravské kvasinky.
V pravidelném cyklu pátečních degustací nabídneme vždy 8 vzorků vín,
podíváte se také do sklepa, kde naše vína vyrábíme.