Více informací
Více informací
inovativní bioremediační technologie, která umožňuje odstraňovat kontaminaci způsobenou estery kyseliny ftalové. Technologie využívá vybrané již otestované bezpečné mikrobiální kmeny, které umí využívat přítomné kontaminanty jako jediný zdroj uhlíku a energie pro svůj růst.
inovativní bioremediační technologie, která využívá k degradaci ropného znečištění nikoliv bakterií, ale kvasinek rodu Yarrowia. Technologie je navržena pro dekontaminaci podzemních vod a zemin znečištěných ropnými uhlovodíky a jejich deriváty v uspořádání in situ i ex situ na zabezpečených biodegradačních plochách.

English version