Výzkum a  vývoj
Vzdělávání a semináře
Průzkumy
Sanace
Nakládání s odpady
Obnovitelné zdroje
Laboratorní služby
web Moravská kvasinka
Back
Next
English version
Zkrácený název projektu: FV systém na střeše objektu Pivovar EPS Kunovice

Název projektu: FV systém na střeše objektu Pivovar EPS Kunovice parc. č. 2404/4, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023463

Popis projektu: Na střeše objektu bude instalována FVE s celkovým počtem FTV panelů 125 ks. Špičkový výkon FVE je 51,25 kWp. Fotovoltaický systém bude doplněn bateriemi a bude ukládat veškeré přebytky výroby el. energie do baterií.