Více informací
Více informací
Více informací
nově vyvinutá technologie, vznikla jako výsledek řešení projektu FR-TI1/318 "Vývoj komerčně dostupných remediačních biopreparátů určených k přímé aplikaci na difúzně kontaminované lokality". Biotechnologie je vyvinuta pro aplikaci do kontaminovaného prostředí, kde se vyskytuje znečištění především MTBE (aplikovatelná i v kombinaci s jiným ropným znečištěním).
nově vyvinutá technologie, vznikla jako výsledek řešení projektu FR-TI1/318 "Vývoj komerčně dostupných remediačních biopreparátů určených k přímé aplikaci na difúzně kontaminované lokality". Technologie se opírá o metabolické schopnosti vyselektované populace mikroorganismu Gordonia terrae, která využívá přítomné znečištění jako zdroj uhlíku a energie.
nově vyvinutá technologie, vznikla jako výsledek řešení projektu FR-TI1/318 "Vývoj komerčně dostupných remediačních biopreparátů určených k přímé aplikaci na difúzně kontaminované lokality". Technologie využívá metabolických schopností vyselektované populace mikroorganismu Lysinobacillus fusiformis, který je schopen využívat přítomné znečištění jako zdroj uhlíku a energie.

English version